• slide-001.jpg
  • slide-002.jpg
  • slide-003.jpg
  • slide-004.jpg
  • slide-005.jpg

Contacts

Ukrainian National Foreign Economic Corporation “Vazhmashimpex”

15/15, Vikentiy Khvoyka Str., Kyiv, Ukraine, 04080

Tel: +38 044 246 33 75

fax: +38 044 246 32 83

e-mail: vazhmash@vazhmash.com

Mailing address: 1, Yaroslav Khomov lane, Kyiv, 03035